Ułatwienia dostępu

Logo Förderhinweise

Miejski kompleks koszarowy armii niemieckiej, a następnie polskiej

Atrakcje turystyczne

Dawne koszary gubeńskie i gubińskie składały się z czterech oddzielnych kompleksów budynków, które zostały zbudowane pomiędzy XIX wiekiem i I połową XX wieku. Są to koszary von Moltke z 1935, Muckenberg I i Muckenberg II z zegarem mechanicznym z 1938, Muckenberg III z 1939 roku oraz wzniesione w XIX wieku koszary garnizon wojska niemieckiego. Każdy kompleks był używany jako jednostka niezależna, tzn. znajdowały się tu wszystkie potrzebne do samodzielnego funkcjonowania budynki militarne, sanitarne i administracyjne.

Historia obiektu

Historyczny Gubin był nie tylko rozwijającym sie prężnie miastem przemysłowym - przez prawie 200 lat był on siedziba łącznie czterech różnych garnizonów, na które składały się kolejno:

  • Garnizon Armii Cesarstwa Niemieckiego (1816-1919)
  • Garnizon Wehrmachtu (1935–1945)
  • Garnizon Wojska Polskiego (1945–2002)
  • Garnizon Wojska Polskiego (1990-2001)


W garnizonie Guben 4 stycznia 1816 stacjonowanie zaczął II Batalion 8. Przybocznego Pułku Piechoty. 7 lutego 1864 r. 1. Batalion 1. Rezerwowego Pułku Piechoty opuścił Guben, wyruszając na wojnę duńsko-pruską o Szlezwik. Przez wszystkie lata do 1939 r. w mieście zawsze było wojsko. Pierwszym budynkiem koszarowym był dzisiejszy budynek Domu Dziecka i siedziby Gminy Gubin przy ul. Obrońców Pokoju 20. W latach 1930-1937 powstały koszary im. von Moltkego (u. Wyzwolenia) i w Komorowie – kompleks koszar Mückenbergkaserne (ul. Kresowa). Po zakończeniu działań wojsko na stałe zasiedliło gubińskie koszary.
Transformacja ustrojowa na początku lat 90-tych ub. w. powodowała stopniowe zmniejszanie się liczby wojska w garnizonie. Decyzją ministra obrony garnizon Gubin ostatecznie rozwiązano w czerwcu 2002 roku. Po wojsku w Gubinie pozostały budynki koszarowe i obiekty im towarzyszące.
Tereny powojskowe zostały zagospodarowane przez różne firmy. W kompleksie przy ul. Kresowej ulokował się areszt, w koszarach po 27 pułku czołgów duża firma meblarska i Wspólnota św. Tymoteusza z kościołem rektoralnym. Po niektórych budynkach pozostały tylko wspomnienia.

Adres

Obrońców Pokoju 20 / Bolesława Chrobrego, 66-620 Gubin, Polen

Geolokalizacja
51.95142223441728,14.722270802642853
Rok powstania lub/i ewentualnych zmian

Koszary im. Von Moltkego: 1935
Koszary Muckenberg I i Muckenberg II z zegarem mechanicznym: 1938
Koszary Muckenberg III: 1939
Koszary Garnizonu Armii Cesarstwa Niemieckiego: XIX wiek

Twórca/architekt
Koszary Garnizonu Armii Cesarstwa Niemieckiego: Armia Cesarstwa Niemieckiego, Reszta kompleksu: Wehrmacht
Stan obiektu
Większość budynków (z wyłączeniem koszar przeznaczonych na budynki mieszkalne) jest w stanie conajwyżej dostatecznym, powoli popadającym w ruinę. Wymagają kompleksowego remontu
Stan techniczny

Cegła pokryta klinkierem i/lub białym tynkiem mineralnym

Informacje praktyczne

Obszar wszystkich koszar jest terenem prywatnym, należącym do Agencji Mienia Wojska Polskiego. Ewentualne wejście na ich teren jest zależne od godzin otwarcia danych firm/jednostek. Budynki mieszkalne bądź też jeszcze niesprzedane obiekty można obejrzeć od strony ulicy.