Ułatwienia dostępu

Logo Förderhinweise

o projekcie "Dwa ratusze – jedno Euromiasto. II ETAP"

Projekty

Projekt dofinansowany w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020

Okres realizacji projektu: 01.04.2020-30.06.2022 r.
Koszty projektu: 494.985,78 Euro; udział EFRR (76,13%): 376.832,67 € z tego
miasto Gubin (LP): 241. 985,78 €; udział EFRR (76,13%): 184.223,77 €
miasto Guben: 253.000 €; udział EFRR (76,13%): 192.608,90 €

O projekcie

Projekt „Dwa ratusze – jedno Euromiasto. II etap“ stanowi kontynuację i rozwinięcie projektu „Dwa ratusze – jedno Euromiasto“. Projekt został już zatwierdzony i otrzymał dofinansowanie (76,13 %) w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020.

Celem projektu jest dalsza intensyfikacja integracji obu administracji i mieszkańców Euromiasta Guben-Gubin na wszystkich płaszczyznach współpracy, w szczególności wzmocnienie i ukierunkowanie kooperacji w obszarach gospodarki, turystyki i kultury, która ma służyć rozwojowi społeczno-ekonomicznemu oraz poprawie warunków życia mieszkańców dwumiasta.

Projekt realizowany w okresie od 01.04.2020 do 30.06.2022 r. obejmuje różne działania w ramach współpracy w różnych obszarach tematycznych, takich jak:

 1. Współpraca administracji:
 • Utworzenie i funkcjonowanie tematycznych grup roboczych składających się z wydziałów merytorycznych urzędów miast oraz ekspertów z danej dziedziny w celu opracowania podstaw wspólnego planowania przestrzennego, koordynacji działań oraz dalszej intensyfikacji wymiany pomiędzy urzędami miast Guben i Gubina na wszystkich płaszczyznach współpracy
 • Regularne posiedzenia wspólnej Komisji Euromiasta Guben-Gubin
 • Wspólna sesja rad miejskich
 • Kurs języka polskiego wzgl. niemieckiego dla pracowników administracji, instytucji miejskich oraz radnych w celu przezwyciężenia bariery językowej
 • Warsztaty tematyczne (planowana tematyka: środowisko naturalne i kompetencje międzykulturowe)
 • Wspólne podróże i wizyty studyjne w celu poznania przykładów „best practice“ w innych miast bliźniaczych, wzgl. partnerów współpracy transgranicznej.
 1. Współpraca mieszkańców i instytucji / Polsko-Niemiecki Punkt Kontaktowy (PNPK)

Cel: poprawa partycypacji instytucji i mieszkańców we współpracy oraz ułatwienie efektywnego dostępu do informacji po oni stronach granicy poprzez:

 • funkcjonowanie Polsko-Niemieckiego Punktu Kontaktowego w Gubinie: informacje o projekcie, partnerach, kooperacji oraz w zakresie promocji gospodarczej i turystycznej Euromiasta, wspieranie kontaktów pomiędzy polskimi i niemieckimi stowarzyszeniami, związkami sportowymi, instytucjami i mieszkańcami Euromiasta, jak również organizowanie konsultacji różnych instytucji i ekspertów,
 • zorganizowanie Forum Miejskiego w celu zwiększenia udziału mieszkańców i wymiany poglądów z mieszkańcami Euromiasta w formie konsultacji z nimi.
 1. Wspólna promocja gospodarcza i promocja Euromiasta

W projekcie przewidziane są wspólne działania promocyjne i reklamowe w obu miastach, np.

 • wizyty na targach i aktywny w nich udział, wydarzenia promocyjne, wydarzenia transgraniczne w Polsce, Niemczech i Europie
 • rozbudowa strony internetowej i aplikacji na smartfony, informacji w mediach itd. Istniejąca strona internetowa www.guben-gubin.eu m zostać rozbudowana i udostępniona osobom z niepełnosprawnościami
 • opracowanie różnych materiałów informacyjnych i artykułów reklamowych, np. broszur, katalogów, gadżetów reklamowych, filmów reklamowych oraz elementów wystawowych i targowych.
 1. Wspólna promocja turystyczna, współpraca w obszarach turystyki i kultury

Projekt przewiduje przeprowadzenie wspólnych działań w zakresie promocji turystyki obu miast oraz opracowanie wspólnych produktów turystycznych, ofert i rozwiązań, a także pokazanie optymalnej drogi do integracji Gubina i Guben  w turystyce poprzez opracowanie koncepcji rozwoju turystyki w dwumieście Guben-Gubin. Zaplanowano następujące działania w ramach projektu:

 • Udział w targach, imprezach promocyjnych, wydarzeniach o charakterze transgranicznym w Polsce, Niemczech i Europie
 • Wykonanie dwujęzycznego rejestru obiektów zabytkowych, atrakcji turystycznych i dzieł sztuki dla Guben i Gubina oraz mapki obu miast ukazującej ich umiejscowienie w przestrzeni miejskiej (w formie papierowej i elektronicznej), dostępnej na stronie internetowej również w wersji dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Oznakowanie najważniejszych obiektów zabytkowych i dzieł sztuki za pomocą trójjęzycznych tablic informacyjnych (język niemiecki, polski i angielski). Najważniejsze punkty na tablicach informacyjnych mają zostać opisane pismem Braille’a.
 • Wytyczenie i oznakowanie tras turystycznych
 • Opracowanie Transgranicznej Koncepcji Rozwoju Turystyki dla Euromiasta Guben-Gubin (TKRTE) – jej celem jest zwiększenie liczby turystów z Polski, Niemiec i Europy oraz zainicjowanie procesu tworzenia i rozwijania wspólnej transgranicznej oferty turystycznej, dostępnej także w wersji dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Rozbudowa wspólnego polsko-niemieckiego kalendarza wydarzeń dla Euromiasta, który ma zostać powiązany linkami ze stroną internetową i aplikacją na smartfony.

Kontakt:

Miasto Guben: Kaja Mermer (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Miasto Gubin: Anna Karykowska (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Strona internetowa: www.guben-gubin.eu

Obraz: Guben-Gubin