Ułatwienia dostępu

Logo Förderhinweise

Park im. A. Mickiewicza

Atrakcje turystyczne

Park im. A. Mickiewicza

Opis obiektu

Park im. Adama Mickiewicza jest jednym z sześciu najważniejszym i najbardziej cennych zorganizowanych obszarów zielonych w Gubinie. Jego ponad półhektarowy teren położony jest około 5 minut na piechotę od rynku ratuszowego, pomiędzy ulicami Dąbrowskiego i Słowackiego oraz prawym dopływem Nysy Lużyckiej, zwanym Lubszą. Park charakteryzuje bardzo bogaty wachlarz gatunkowy drzew, w którego skład wchodzą wiekowe klony, dęby, lipy, modrzewie, kasztany, cisy, żywotniki, wiązy, buki i bożodrzewy. Ze względu na swoje położenie i bioróżnorodność park ten dobrym przykładem prośrodowiskowej, miejskiej architektury krajobrazu ograniczającej efekt wysp ciepła na bszarach zabudowanych. W obrębie parku znajdują się dwa pomniki:

  1. Powstała w 1908 roku z inicjatywy Towarzystwa Upiększania Miasta fontanna z ustawionym w jej centralnej części okrągłym, kamiennym cokołem ozdobiony czterema rybami, na szczycie którego niedgyś stała barokowa rzeźba "Chłopca z Karpiem" z 1790 roku autorstwa rzeźbiarza Meltzera z Królewskiej Akademii w Berlinie (niem. Königliche Akademie in Berlin). Na miejscu rzeźby skradzionej lub zniszczonej przez wojnę rzeźby ustawiona została kamienna kula.
  2. Głaz narzutowy z marmurową tablicą z 1955 roku ufundowaną przez mieszkańców powiatu Gubińskiego, upamiętniającą setną rocznicę śmierci polsko-litewskiego poety doby romantyzmu oraz bohatera narodowego Adama Mickiewicza.

Historia obiektu

Teren obecnego parku był przed jego zagospodarowaniem dość rozgległą niziną bagienną (niem. Sumpfniederung), które w XIX i XX wieku były przez władze Prus Królewskich masowo osuszane i przekonwetowywane do celów użytkowych. Ze względu na szybkie rozrastanie się miasta Guben oraz dynamicznie zmieniające się potrzeby mieszkańców, w roku 1873 rozpoczęto proces przystosowania tego terenu pod plac miejski. W ten sposób powstał tzn. plac Wilhelma (niem. Wilhelmsplatz), na którym można było podziwiać okazałą rzeźbą cesarza Wilhelma. Na stojącym pod nim cokole wygrawerowano informacje o 100 zołnierzach poległych w  toczącej się w latach 1870-1871 wojnie niemiecko-francuskiej, którzy wchodzili w skład miejskiego batalionu. Kolejnym elementem założenia była armatą rosyjska zdobyta w czasie walk i ustawiona w odległości kilku metrów od samej rzeźby.

Z inicjatywy radnego miejskiego i honorowego obywatela miasta Guben Adolpha Jackeschkiego na początku XX wieku podjęto się rewaloryzacji estetycznej placu i przeformowania go na założenie czysto parkowe. Dnia 1. września 1902, pięć lat po śmierci Jesckeschka, miasto ustawiło w nowo powstałym parku na jego cześć głaz narzutowy, pochodzący z terenu ówczesnego lasu miejskiego, a obecnie Nadleśnictwa Dzikowo. Kamień uzdobiono pamiątkową tablicą.

W 1908 roku Towarzystwo Upiększania Gubina przeniosło do parku rzeźbę Chłopca z Karpiem z 1790 roku autorstwa berlińskiego artysty Meltzera, osadzonej pierwotnie na studni miejskiej stojącej przez ratuszem i farą. Studnia zastąpiona została zastąpiona znacznie większą, majestatyczną »Studnią Dwóch Cesarzy«, która uległa kompletnemu zniszczeniu w trakcie II wojny światowej. Samą rzeźbę Meltzera osadzono w okrągłej kompozycji z fontanną, na cokole ozdobionym czterema rybami.

Po II wojnie światowej arzeźba Wilhelma zostało zniszczona, a rzeźba Chłopca zniknęła - nie jest do końca pewne czy również uległa uszkodzeniu czy też została skradziona. Tablicę na głazie narzutowym poświęconą Adolphowi Jackeschkiemu zamieniono w 1955 roku na tablicę upamiętniającą Adama Mickiewicza. Od tego czasu park, poza niewielkimi remontami kładek i reorganizacją zieleni, cieszy oko w niezmienionej formie.

Adres

Skrzyżowanie ulic Dąbrowskiego i Juliusza Słowackiego, 66-635 Gubin, Polska

Geolokalizacja
51.9476733,14.7534294
Rok powstania lub/i ewentualnych zmian

1875 (jako Wilhelmsplatz)

Stan obiektu
Dobry
Stan techniczny

0,6 hektara

Informacje praktyczne

Teren dostępny całą dobę