Ułatwienia dostępu

Logo Förderhinweise

Mosty (praw. tylko część) - Most Wielki

Atrakcje turystyczne

Zdjęcie: Most Wielki

Opis obiektu

Przez stulecia Wielki Most był istotnym elementem dynamicznego rozwoju gospodarczego miasta. Tutaj przebiegał od czasów średniowiecza jeden z międzynarodowych szlaków handlowych. Z powodu drewnianej konstrukcji i kapryśnej w tym rejonie rzeki most był często uszkadzany. Szczególnie powódź w roku 1897 doprowadziła prawie do kompletnego zniszczenia i zmusiła władze miasta do odbudowy w bardziej wytrzymałej formie. Choć plany te podjęto już w roku 1901, budowa niezwykle nowoczesnej jak na tamte czasu masywnej konstrukcji ze stali i betonu rozpoczęła się po wieloletnich działaniach techniczno-budowlanych dopiero w roku 1922. Uruchomiony rok później most przetrwał w swojej nowej formie tylko do 20 kwietnia 1945 roku, gdy wycofujące się ze zniszczonej wschodniej części miasta oddziały niemieckie wysadziły go w powietrze. Most został krótko po II wojnie światowej odbudowany i przekształcony w przejście graniczne, które po 60 latach w dniu 2 grudnia 2007 roku wskutek Umowy z Schengen zostało zlikwidowane.

Historia obiektu

Przez wieki w Gubinie, podobnie jak w innych europejskich miastach, mosty były wykonywane przede wszystkim z drewna. Mostowe konstrukcje drewniane były popularne przede wszystkim ze względu na swój niski koszt budowy, dużą dostępność materiału, szybkość i łatwość konstrukcji jak i mały mały ciężar własny. Miały też niestety one swoje wady, które były szczególnie odczuwalne na obszarze zurbanizowanym - mosty drewniane były bardzo podatne na działania warunków atmosferycznych, ulegały znacznym, a często też całkowitym, zniszczeniom w trakcie powodzi i pożarów, doprowadzając tym samym do wysokich kosztów utrzymania. Dodatkowo, ze względu na małą wytrzymałość materiału a tym samym niewielką rozpiętość i nośność (kilkanaście metrów dla konstrukcji belkowych, około 40 metrów dla kratowych), wraz ze wziększającym się natężeniem ruchu nie mogły one stopniowo sprostać swojej funkcji komunikacyjnej.
Wraz z popularyzacją budowy konstrukcji masywnych z betonu zbrojonego władze miast zaczęły stopniowo przebudowywać konstrukcje mostowe. W Gubinie w ten sposób zbudowano jak i zmodernizowane prawie wszystkie mosty na Nysie, Lubszy, Egelneiße i Schwarzes Fließ. Znaczną część z istniejących do tej pory mostów zniszczyły pod sam koniec II wojny światowej wycofujące się ze wschodu niemieckie wojska. Wielu nieodbudowano - do tego grona zalicza się Most Północny z 1925 roku, będący największą tego typu konstrukcją w przedwojennym Gubinie.

Adres

Most Wielki: Ul. Chopina 1a, 66-620 Gubin, Polska

Geolokalizacja
51.951778,14.721402
Rok powstania lub/i ewentualnych zmian

Most Wielki : 1922-1923, zniszczony w 1945, odbudowany krótko po 2. wojnie światowej, gruntowny remont w 2005

Twórca/architekt
Władze Miasta Gubina
Stan obiektu
Most Wielki : bardzo dobry
Stan techniczny

Most Wielki (bez elementów hydrotechnicznych) : 68 m długości. 13 m szerokości

Informacje praktyczne

Mosty dostępne są do użytku oraz zwiedzenia całą dobę.