Ułatwienia dostępu

Logo Förderhinweise

Ankieta – Transgraniczna koncepcja rozwoju turystyki

Aktualności

Miasta Gubin i Guben rozpoczęły wspólnie pracę nad polsko-niemiecką Transgraniczną Koncepcją Rozwoju Turystyki. Wdrożenie koncepcji przyczyni się do rozwoju branży turystycznej w Euromieście Gubin-Guben, rozpowszechnienia informacji po obu stronach granicy oraz lepszego powiązania ze sobą ofert turystycznych. Na podstawie analizy stanu obecnego, mają zostać opracowane nowe prodykty turystyczne oraz wytyczone uzgodnione transgranicznie kierunki przyszłego rozwoju turystyki dla obydwu miast.

W proces tworzenia Koncepcji Rozwoju Turystyki Euromiasta Gubin-Guben pragniemy zaangażować również mieszkańców dwumiasta. Wyniki badania pozwolą na uwzględnienie Państwa opinii i sugestii w przygotowywanym opracowaniu.

Dziękujemy za pomoc i zaangażowanie!