Ułatwienia dostępu

Logo Förderhinweise

„Euromiasto Gubin-Guben organizuje wspólnie Jarmark Jesienny 2023“

Projekty euroregionalne

Jarmark jesienny jest rozwinięciem poprzedniego święta „Appelfest”. Po obu stronach Nysy ogrodnictwo indywidualne i komercyjne zarówno było, jak i nadal jest obecne. Przetrwało ono wieki i różne fazy społeczne. Jest to wspólna tradycja miast Guben i Gubin, która łączy je od kilkudziesięciu lat. Guben i Gubin chcą wspólnie zapewnić zachowanie tej ogrodniczej tradycji. Z tego powodu, w dniu 23 września 2023 r., obydwa miasta postanowiły zorganizować Jarmark jesienny wspólnie z jubileuszem 30-lecia Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr i 30-leciem spółdzielni mieszkaniowej GUWO. Program z udziałem niemieckich i polskich artystów zostanie zorganizowany w centrum miasta Guben 23 września 2023 roku. Najważniejsze części moderowane będą w języku niemieckim i polskim, a pośrednicy językowi ułatwią niemieckim i polskim uczestnikom wzajemną komunikację. Na początku wydarzenia burmistrzowie Gubina i Guben przybędą na teren imprezy przy akompaniamencie muzyki. Na wystawie dożynkowej będzie można zapoznać się z różnorodną ofertą dotyczącą jabłek, ogrodnictwa i zbiorów. Obecni będą zarówno niemieccy, jak i polscy wystawcy. Planowana jest również wystawa stowarzyszeń i organizacji z Guben/Gubina. Poprzez ten projekt chcemy dalej promować integrację miast Guben i Gubin jako jedno Euromiasto, kultywować wspólne tradycje i zachęcać mieszkańców do znalezienia wzajemnej płaszczyzny w celu nawiązania dialogu z sąsiadami. Wpłynie to na lepsze zrozumienie wspólnego dziedzictwa kulturowego i integrację mieszkańców po obu stronach Nysy.

foerderhinweise 4c web@2x