Ułatwienia dostępu

Logo Förderhinweise

Park miejski

Atrakcje turystyczne

Park miejski

Opis obiektu

Na zachód od centrum Guben znajduje się dwuhektarowy bioróżnorodny park miejski, który łączy górną i dolną część miasta. Ta historycznie cenna zieleń śródmieścia mieści kilka kamiennych rzeźb, które nadają temu miejscu artystyczny charakter. Z powodu niedostatecznej konserwacji i aktów wandalizmu park od lat wymaga renowacji. Z tego powodu park miejski został włączony do projektu INTERREG „Europark – przeprojektowanie euroregionalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki transgranicznej” w celu przeprowadzenia niezbędnych działań rekultywacyjnych. Projekt obejmuje również działania rozwojowe, takie jak utworzenie wolier dla ptaków na przyległym północnym obszarze parku.

„Głównymi celami projektu jest zachowanie tego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz wykorzystanie potencjału regionu jako impulsu do rozwoju w zakresie turystyki i rekreacji na pograniczu polsko-niemieckim. obecny projekt to rekultywacja i rozbudowa obiektów przyrodniczych i parków na obszarze „Europark” oraz ich wspólny marketing połączony z niemiecko-polską wymianą doświadczeń”.

Historia obiektu

Park miejski powstał w 1972 roku dzięki dobrowolnej pracy ponad 1000 mieszkańców ówczesnego Wilhelm-Pieck-Stadt Guben. Staw lilii wodnych wykopany na czarnej rzece jest dziś znany tylko jako Gubener Stadtparkteich zamieszkany przez ptactwo wodne. spacerując po parku można zobaczyć 11. Odkryj kamienne rzeźby, które były darem dla miasta Guben z okazji Światowego Dnia Pokoju w 1985 r.” (https://touristinformation-guben.de).

W 2018 roku podjęto decyzję o „przeprojektowaniu parku miejskiego w Guben (…). Zgodnie z planem realizacja ogólnej koncepcji ma kosztować około dwóch milionów euro. Projekt parku miejskiego i innych obszarów jest częścią Projekt Interreg VA Europark Guben-Gubin.(... ) Mieszkańcy Guben chcieli również, aby projekt był jak najbardziej naturalny podczas spotkania obywatelskiego. Na ten cel przewidziano prawie 70 000 euro (..) Również system ścieżek jest wymaga odnowienia”. Zaplanowano także wyposażenie parku w ławki, rzeźby oraz botaniczny szlak przyrodniczy.

Środki zaradcze nie zostały jeszcze przeprowadzone.

Adres

Rozpoczęcie budowy: 08.04.1972

Geolokalizacja
51.949078,14.693482
Rok powstania lub/i ewentualnych zmian

Rozpoczęcie budowy: 08.04.1972

Twórca/architekt
Dobrowolne zaangażowanie ponad 1000 mieszkańców byłego miasta Wilhelma Piecka
Stan obiektu
Wymagany remont
Stan techniczny

Obwód: 2,1 km

Powierzchnia: 212 203,23 m²

Informacje praktyczne

Dostępne całą dobę