Ułatwienia dostępu

Logo Förderhinweise

Detal przy wejściu do liceum ogólnokształcącego przy ul. Piastowskiej oraz samo liceum

Dziela sztuki

Detal przy wej?ciu do liceum ogólnokszta?c?cego przy ul. Piastowskiej oraz samo liceum

Opis obiektu

Detal otaczający portal wejściowy do obecnego zespołu szkół ogólnokształcących w Gubinie przedstawia cztery grupy młodych dziewcząt idących do szkoły. Każda ze scen ukazuje trzy do czterech dziewczynek (od lewej 3-4-3-3) w wieku około 6-8 lat, częściowo podtrzymujące znajdujące się nad nimi głowice ozdobnych pilastrów. Całość odnosi się bezpośrednio do pierwotnej funkcji budynku, czyli do nowej siedziby wyższej szkoły. "[Architekt budynku](..) Johaness Römmler (..) stworzył cudowną budowlę, którą wewnątrz gustownie i wytwornie wyposażono i który na zewnątrz doskonale był dopasowany do willowej architektury otoczenia. Za sprawą subtelnie uporządkowanej fasady, wysokiej ściany szczytowej nad wejściem, wysokiemu dachowi i wieży z zegarem budowla ta zaliczała się do reprezentatywnych budynków miasta" - Wiadomości Gubińskie ROK XVII nr 6/2010 (416).

Historia obiektu

Dnia 28.04.1908 roku oddano do użytku nową wyższą szkołę żeńską (niem. Höhere Töchterschule), zastępującą istniejącą w latach 1868-1908 jej pierwotną siedzibę. W roku 1908 powstały najpewniej opisywane detale.

"Od 15 października 1945 roku rozpoczęły swoją działalność Miejskie Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne w Gubinie w budynku przy ulicy Warszawskiej, obok istniejącej już tam Publicznej Szkoły Powszechnej, która zajmowała jedną kondygnację" - SPZG.

Informacja o artyście/artystce

Johannes Römmler był synem znanego przedsiębiorcy e Spremberga Augusta Hermanna Römmlera. Johannes był ważną osobistością w przedwojennym Guben - jego najważniejszą dla miasta rolą było sprawowanie funckji architekta miejskiego i radnego magistratu ds. Budownictwa. Zbudował wiele najważniejszych budynków użyteczności publicznej, m.in. wyższą szkołę żeńską, muzeum miejskie, budynek straży pożarnej czy krematorium. Ciekawym jest transformacja używanych w swej pracy stylów architektonicznych na przestrzeni lat: od historyczyzmu, przez styl reformatorski po modernizm i bauhaus.

Recenzja artystyczna

Ze względu na fakt, iż nie jest to obiekt sztuki, recenzja artystyczna nie jest możliwa do wystawienia

Adres

Ul. Piastowska 26, 66-620 Gubin, Polska

Geolokalizacja
51.95767694371068,14.717187029346931
Rok powstania lub/i ewentualnych zmian

Dzień otwarcia szkoły: 23.04.1908

Twórca/architekt
Johannes Römmler
Stan obiektu
Bardzo dobry
Stan techniczny

Materiał: kamień