Ułatwienia dostępu

Logo Förderhinweise

Rzymsko-katolicki kościół filialy pw. Świętej Rodziny w Sękowicach z 2. połowy XVII wieku

Zabytki

Rzymsko-katolicki kościół filialy pw. Świętej Rodziny w Sękowicach z 2. połowy XVII wieku

Opis obiektu

Dawny kościół ewangelicki w Sękowicach jest jednym z najciekawszych przykładów achitektury budowli szkieletowych województwa lubuskiego. Ta wielokondygnacyjna, szachulcowa budowla z II połowy XVII wieku została zaprojektowana na planie ośmioboku i oparta na wysokim cokole o prosty układ słupów i rygli, wzmocnionych w konstrukcji zewnętrznej ścian mieczami. Wnętrze spina strop belkowy. Główną część budynku domknięto potrójnym, ośmiospadowym dachem pulpitowym, którego partie oparto kolejno na ścianach, tamburze i latarnii. Dobudowaną od strony wschodniej zakrystię pokryto prostym dachem pulpitowym a zlokalizowaną od południa przybudówkę z kruchą i wejściem na empory, zwieńczono nieregularnym dachem trójspadowym. W dwóch osiach głównego korpusu i zakrystii poprowadzono okna, zamontowane w samym lichu ścian zewnętrzych - okna w reszcie przybudówek zostały umieszczone w stosunku do nich nieregularnie. Całość została zwieńczona profilowanym gzymsem.

Wewnątrz świątyni można obejrzeć renesansowe nagrobki, barokowy ołtarz oraz chrzcielnicę z drugiej połowy XVII wieku. Na poziome empor, w płycinach jej balustrady umieszczono pochodzące z lat 60. XX wieku ilustracjie kolejnych etapów Drogi Krzyżowej.

Historia obiektu

Ten nietypowy budynek sakralny powstał w drugiej połowie XVII, na miejscu starszej  świątyni ewangelickiej. W 1813 roku oraz początku XX. wieku obiekt poddano gruntownym remontom, której jednak nie uchroniły budynku przed popadnięciem niemalże w ruinę. Z tego względu w latach 2007-2014 wykonano kompleksowe prace renowacyjno-konserwatorskie, przywracając kościół do jego pierwotnej, unikalnej formy.

Jako, że była to pierwotnie świątynia ewangelicka, kościół został dnia 24 lutego 1946 roku poświęcony na potrzeby wspólnoty katolikiej.

Adres

Miejscowość Sękowice na terenie gminy Gubin

66-620 Sękowice, Polska

Geolokalizacja
51.9551992,14.7276019
Rok powstania lub/i ewentualnych zmian

II połowa XVII wieku\

Twórca/architekt
Nieznany
Stan obiektu
Dobry
Stan techniczny

Materiał: Cegła, drewno, glina

Informacje praktyczne

Kościół można oglądać z zewnątrz przez cały dzień, za to otwarty jest on jedynie w niedziele od 09:45 do 10:30.