Ułatwienia dostępu

Logo Förderhinweise

Dlaczego Guben-Gubin?

Lokalizacja gospodarcza

Położenie i mieszkańcy

Miasta Guben (powiat Spree-Neiße) i Gubin (powiat krośnieński) leżą na granicy polsko-niemieckiej. Dzięki swojemu położeniu geopolitycznemu miasta coraz bardziej zyskują na znaczeniu w wymiarze gospodarczym i turystycznym. Oba miasta tworzą razem typowe miasto nadgraniczne mając ty samym status „euromiasta”.

Na koniec 2018 r. w Guben mieszkało 17.149 a w Gubinie 16.277 mieszkańców.

Sytuacja komunikacyjna

Euromiasto Guben-Gubin leży przy drodze federalnej 112 (D) i drodze krajowej nr 32 (PL) na odcinku pomiędzy Zieloną Górą i Cottbus.
Miasta Guben i Gubin leżą w bezpośrednim sąsiedztwie autostrad A2/A12 (50 km) i A15 (40 km) oraz miast Berlin (100 km), Drezno (160 km), Poznań (180 km), Wrocław (210 km).
W sąsiedztwie znajdują się także ośrodki akademickie z uniwersytetami: Zielona Góra (50 km), Brandenburski Uniwersytet Techniczny Cottbus – Senftenberg (40 km), Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i Collegium Polonicum w Słubicach (50 km).

Komunikacja kolejowa:

Guben–Berlin 125 km
Guben–Frankfurt (Oder) 49 km
Guben–Cottbus 38 km
Guben–Leipzig 187 km
Guben–Poznań 180 km
Guben-Wroclaw 200 km
Guben-Warschau 500 km

Komunikacja lotnicza:

Port lotniczy Berlin-Schönefeld ok. 100 km
Port lotniczy Berlin-Tegel ok. 120 km
Port lotniczy Dreznko ok. 160 km

Dane o powierzchni

Powierzchnia:
Guben 44 km²
Gubin 20,68 km²

Ważne instytucje

W euromieście Guben-Gubin siedzibę mają różne urzędy i instytucje: delegatury urzędów powiatowych, urzędy miejskie, delegatury sądów rejonowych, agencje i urzędy pracy, komendy policji, kancelarie notarialne, kancelarie adwokackie, banki, firmy ubezpieczeniowe i in.

Potencjał gospodarczy

W obu miastach siedzibę ma wiele firm z branży usługowej. Dominującymi w gospodarce Guben są branże tworzyw sztucznych i chemiczna.
Do największych przedsiębiorstw w Guben należą Trevira GmbH (ok. 590 pracowników), Megaflex Schaumstoff GmbH (ok. 400 pracowników), Piekarnia Peter und Cornelia Dreißig KG (ok. 200 pracowników w Guben oraz 800 pracowników w filiach od Drezna po Berlin)oraz ATT Polymers GmbH.

Dominującą rolę w gospodarce Gubina odgrywają firmy meblarskie i kowalstwo artystyczne. Do czołowych firm należą: „A.Z. Iwaniccy – Meble tapicerowane (ok. 600 pracowników), Tekra Sp. z o.o. (ok. 240 pracowników) oraz TVG sp. z o.o., „HOREX”.

Oferta inwestycyjna

Miasta Guben i Gubin przywiązują dużą wagę do rozwoju gospodarczego, próbując wykorzystać potencjał obu gmin w taki sposób, aby tworząc korzystne oferty inwestycyjne można było zaoferować maksymalne zalety. Euromiasto Guben-Gubin jest atrakcyjną lokalizacją dla działalności gospodarczej, umożliwiającą bezpośredni dostęp do rynku krajowego i zagranicznego. Dla potencjalnych inwestorów przygotowano tereny inwestycyjne i działki pod działalność gospodarczą.

Strefa przemysłowa w Guben jest jedyną taką strefą w regionie i jest położona na południowych obrzeżach miasta (z kierunku Forst) Guben. Całkowita powierzchnia strefy wynosi 124,85 ha, z tego 25,79 ha wolnych i w pełni uzbrojonych terenów na kolejne inwestycje. Kolejne 3,78 ha to tereny prywatne. Aktualnie działa tu 35 przedsiębiorstw, w których pracuje ok. 1.500 pracowników. Oprócz tego silnego ośrodka chemicznego na zachodzie miasta Guben znajduje się strefa działalności gospodarczej Deulowitz dysponująca bezpośrednim połączeniem z drogą federalną 112. Strefa ta nastawiona jest zdecydowanie na zakłady branż rzemieślniczych, produkcję artykułów spożywczych i usługi.

Atrakcyjne tereny pod działalność gospodarczą znajdują się w Gubinie przy ul. Legnickiej. Około 10 hektarów, gotowych pod zabudowę, jest świetnie połączonych komunikacyjnie z drogą krajową nr 32, która prowadzi z Zielonej Góry do Cottbus. Kolejne tereny, o podobnych walorach, znajdują się przy ul. Śląskiej. W sąsiedztwie działa jedna z największych farm fotowoltaicznych w Polsce. Warto także wspomnieć o uzbrojonych działkach przy ul. Koszarowej, prężnie działającej strefie aktywności gospodarczej przy ul. Przemysłowej i 25 hektarach przy ul. Róży Luksemburg.

Atuty gospodarcze

Atuty gospodarcze euromiasta Guben-Gubin to:

 • położenie obu miast na granicy,
 • atrakcje turystyczne i krajobrazowe (agroturystyka, turystyka rowerowa i wodna, wiele rzek, jezior i stawów rybnych, pomniki architektury i przyrody),
 • bliskość ośrodków akademickich i dostępność dobrze wykwalifikowanych specjalistów zarówno na niemieckim jak i polskim rynku pracy,
 • potencjał pracowników,
 • aktywne wsparcie ze strony lokalnych urzędów bez zbędnej biurokracji,
 • zwolnienie i preferencje dla inwestorów (Specjalna strefa ekonomiczna w Gubinie),
 • atrakcyjne tereny inwestycyjne,
 • wysoki poziom i dynamiczny rozwój infrastruktury technicznej,
 • utrwalone powiązania gospodarcze i społeczne z gminami sąsiednimi,
 • dobrze rozwinięta oferta handlowo-usługowa,
 • dobre możliwości kształcenia i doskonalenia zawodowego (szkoły zawodowe i uniwersytety), dobra współpraca z urzędami pracy,
 • dobry dostęp do sieci energetycznych i gazowych oraz instalacji wody pitnej i przemysłowej oraz sieci kanalizacyjnej (wspólna oczyszczalnia ścieków dla miast Gubin i Guben).

Wyróżnienia i nagrody

Miasto Guben:

12.2006 Krajowy konkurs „Najbardziej przyjazna gospodarce gmina Brandenburgii 2006“

Miasto Gubin:

 • 17 września 2010 r.: Wyróżnienie w konkursie na najlepszy obiekt budowlany „Lubuski Mister Budowy – edycja 2009” w kategorii drogi i mosty.
 • 21 maja 2013 r.: nagroda za modelowe projekty w ramach współpracy polsko-niemieckiej, przyznana w Berlinie przez Federalne Ministerstwo Komunikacji, Budownictwa i Urbanistyki. Wyróżniony został projekt Gubina „Zielona Ścieżka“.
Widok z lotu ptaka na miasta Guben i Gubin