Ułatwienia dostępu

Logo Förderhinweise

"Polsko-niemiecki "Dzień młodzieży"

Małe projekty 2017

15.03.2017 – 15.10.2017
16.830,00 €
14.305,50 €

Gubin i Guben to miasta przygraniczne, które od wielu już lat pielęgnują dobrosąsiedzkie kontakty, intensyfikują współpracę, realizują liczne wspólne projekty. Nadal jednak istnieje jeszcze zbyt mało możliwości spotkań dla młodzieży z obydwu miast nad Nysą. Dlatego też 9 czerwca 2017 r. ma zostać zorganizowany polsko-niemiecki Dzień Młodzieży, wraz z różnego rodzaju akcjami i stoiskami do animacji skierowanymi do młodzieży. Poprzez bezpośrednią kooperację transgraniczną młodego pokolenia mają zostać jeszcze bardziej polepszone dobrosąsiedzkie kontakty pomiędzy mieszkańcami obydwu miast nad Nysą. Młodzież jest przecież naszą przyszłością!

W tym dniu mają zostać przeprowadzone różne akcje skierowane do polskiej i niemieckiej młodzieży, jak np. warsztaty grafiti, polsko-niemiecki konkurs talentów (I część), polsko-niemiecka dyskoteka. Polska i niemiecka młodzież będzie miała przy tym możliwość nawiązania ze sobą bezpośredniego kontaktu oraz integracji. W ten sposób kompetencje międzykulturowe młodzieży zostaną zwiększone a uprzedzenia zniwelowane.

Bezpośrednią grupę docelową projektu stanowi polska i niemiecka młodzież z miast partnerskich Gubina i Guben. Dzień młodzieży będzie obchodzony w ramach tegorocznego festynu "Wiosna nad Nysą" - oczekuje się więc licznych odwiedzających z obydwu krajów (szacowana liczba widzów to ok. 2 tys. widzów z Niemiec i ok. 1 tys. z Polski), przede wszystkich mieszkańców obydwu miast i Euroregionu, umożliwiając tym samym kontakt, lepsze poznanie się i integrację.

Wspólny festyn miejski nad Nysą zaplanowany został na okres od 9 do 11 czerwca 2017 r. Dzień Młodzieży ma odbyć się 9 czerwca 2017 r. Projekt zostanie wspólnie przygotowany z polskim partnerem współpracy (spotkania robocze, kontakt telefoniczny i mailowy). Cały projekt będzie się odbywał na terenie Euromiasta Gubin-Guben. Na jesień 2017 r. zaplanowano spotkanie partnerów współpracy podsumowywujące realizację projektu.