Ułatwienia dostępu

Logo Förderhinweise

"Dzień rodziny Euromiasta"

Małe projekty 2017

01.04.2017 – 30.11.2017
17.625,00 €
14.981,25 €

Gubin i Guben to miasta przygraniczne, które od wielu już lat pielęgnują dobrosąsiedzkie kontakty, intensyfikują współpracę, realizują liczne wspólne projekty. Nadal jednak istnieje zbyt mało możliwości spotkań dla rodzin z obydwu miast partnerskich. Dlatego też 10 czerwca 2017 r. ma zostać zorganizowany polsko-niemiecki Dzień Rodziny Euromiasta, wraz z rożnego rodzaju akcjami skierowanymi do polskich i niemieckich rodzin z dziećmi, jak np. malowanie dzieciom twarzy, dmuchane zamki czy ślizgawki. Dla polskich i niemieckich rodzin oferowane będą również przejazdy łodzią po Nysie. Poprzez bespośredni kontakt i wspólną zabawę mają zostać jeszcze bardziej polepszone dobrosąsiedzkie kontakty pomiędzy rodzinami z Euromiasta. Rodzina jest przecież podstawową komórką społeczną!

Bezpośrednią grupą docelową projektu są polskie i niemieckie rodziny z miast partnerskich Gubina i Guben. Dzień rodziny Euromiasta będzie obchodzony w ramach tegorocznego festynu "Wiosna nad Nysą" - oczekuje się więc licznych polskich i niemieckich gości (szacowana liczba to ok. 2 tys. widzów z Niemiec i ok. 1 tys. z Polski), przede wszystkich mieszkańców obydwu miast i Euroregionu, umożliwiając im lepsze poznanie się i integrację.

Wspólny festyn miejski nad Nysą zaplanowany został na okres od 9 do 11 czerwca 2017 r. i odbędzie się w centrum Gubina i Guben. Dzień Rodziny ma odbyć się 10 czerwca 2017 r. Projekt zostanie wspólnie przygotowany z polskim partnerem współpracy (spotkania robocze, kontakt telefoniczny i mailowy). Główne wydarzenie w ramach projektu będzie miało charakter transgraniczny, gdyż odbędzie się jednocześnie na obszarze obydwu miast, Gubina i Guben. Na jesień 2017 r. zaplanowano spotkanie partnerów współpracy podsumowywujące realizację projektu.