Ułatwienia dostępu

Logo Förderhinweise

"Polsko-niemiecki Dzień seniorów i stowarzyszeń"

Małe projekty 2017

15.03.2017 – 30.11.2017
15.660,00 €
13.311,00 €

Dzięki współpracy transgranicznej miasta Gubin i Guben w coraz większym stopniu stają się jednym Euromiastem. Seniorzy stanowią w Euromieście Gubin-Guben liczną grupę ludności. Kontakt pomiędzy polskimi a niemieckimi seniorami jest jednak nadal jeszcze niewystarczający. Dlatego Miasto Guben chciałoby przy okazji wspólnego festynu miejskiego, stworzyć wspólną ofertę dla polskich i niemieckich seniorów. Ponieważ seniorzy chętnie angażują się w życie społeczne, przy tej okazji zostanie zorganizowany również Dzień stowarzyszeń. Impreza ta ma więc stworzyć różne możliwości spotkań i integracji dla seniorów i stowarzyszeń z obydwu miast.

W godzinach popoludniowych Dnia seniorów i stowarzyszeń zorganizowany zostanie polsko-niemiecki poczęstunek kawowy - przy kawie i cieście polscy i niemieccy seniorzy i stowarzyszenia będą mieli możliwość bezpośredniego kontaktu i wymiany poglądów. Dzięki stoiskom, zmontowanym w ramach projektu, stowarzyszenia z Gubina i z Guben dostaną możliwość zaprezentowania się szerszej, polsko-niemieckiej publiczności oraz nawiązania kontaktów również po drugiej stronie Nysy.

Muzyczna oprawa imprezy zostanie zagwarantowana przez polskich i niemieckich artystów-amatorów.

Bezpośrednią grupę docelową projektu stanowią polscy i niemieccy seniorzy oraz stowarzyszenia z miast partnerskich Gubina i Guben. Dzień młodzieży będzie wspólnie obchodzony w ramach tegorocznego festynu "Wiosna nad Nysą" - oczekuje się więc licznych odwiedzających z obydwu krajów (szacowana liczba widzów to ok. 2 tys. widzów z Niemiec i ok. 1 tys. z Polski), przede wszystkich mieszkańców obydwu miast i Euroregionu, umożliwiając tym samym kontakt, lepsze poznanie się i integrację.

Wspólny festyn miejski nad Nysą zaplanowany został na okres od 9 do 11 czerwca 2017 r. Dzień seniorów i stowarzyszeń ma odbyć się 11 czerwca 2017 r. Projekt zostanie wspólnie przygotowany z polskim partnerem współpracy (spotkania robocze, kontakt telefoniczny i mailowy). Cały projekt będzie się odbywał na terenie Euromiasta Gubin-Guben. Na jesień 2017 r. zaplanowano spotkanie partnerów współpracy podsumowywujące realizację projektu.