Ułatwienia dostępu

Logo Förderhinweise

"Gubeńsko-Gubińskie Spotkanie Noworoczne 2017"

Małe projekty 2017

01.11.2016 – 31.05.2017
10.555,00 €
8.971,75 €

Guben i Gubin są miastami partnerskimi od lat pielegnującymi swoje wzajemne, sąsiedzkie stosunki. Dla niektórych, lecz niewielu, pracowników obydwu urzędów miejskich współpraca transgraniczna z miastem partnerskim stała się już prawie codziennością. Jednak większość pracowników obydwu administracji oraz większość przedstawicieli gubeńskich i gubińskich rad miejskich, stowarzyszeń i lokalnych przedsiębiorstw ciągle jeszcze ma zbyt rzadko możliwość do wspólnych, polsko-niemieckich spotkań. 

Poprzez Spotkanie Noworoczne obydwa miasta chciałyby zrobić kolejny krok w kierunku dalszej integracji Euromiasta Gubin-Guben a zaproszonym gościom dać możliwość wzajemnej wymiany poglądów oraz lepszego obustronnego poznania się.

Spotkanie to ma stać się okazją do podkreślenia nie tylko znaczenia współpracy transgranicznej, ale także znaczenia wspólnej historii i wspólnych tradycji. O wspólnej historii obydwu miast oraz wieloletniej tradycji funkcjonowania rzemiosła i przedsiębiorczości w Euromieście ma przypomnieć referat lokalnego historyka. W celu podkreślenia znaczenia czynnika przedsiębiorczości dla Euromiasta Guben-Gubin na Spotkanie Noworoczne zostaną zaproszeni również przedstawiciele gospodarki lokalnej obydwu miast oraz znaczący politycy. Polscy i niemieccy artyści zapewnią oprawę muzyczną/ artystyczną spotkania.

Na zakończenie spotkania goście zostaną pożegnani niewielkim poczęstunkiem oraz wystrzałem z armaty/ salwą honorową.

Na Spotkanie Noworoczne zostanie, tradycyjnie już, zaproszona również niewielka delegacja z Laatzen - wspólnego miasta partnerskiego Gubina i Guben. Dla tej delegacji, ze względu na odległość i związany z tym odpowiednio długi czas przejazdu, musi zostać zapewniony nocleg.

Spotkanie Noworoczne odbędzie się 27.01.2017 r. jako wspólne przedsięwzięcie obydwu miast, Gubina i Guben - dlatego też obydwaj burmistrzowie pełnili będą rolę gospodarzy.