Ułatwienia dostępu

Logo Förderhinweise

"Polsko-Niemiecki Jarmark Bożonarodzeniowy Euromiasta Guben-Gubin 2017"

Małe projekty 2017

07.11.2017 – 30.04.2018
14.140,00 €
12.019,00 €

Miasta Guben i Gubin oferują polskim i niemieckim mieszkańcom możliwość spotkania. Pomysł niemiecko-polskiego jarmarku świątecznego, połączonego z programem rozrywkowym i polsko-niemieckim konkursem z udziałem uczniów szkół z Gubina i Guben ma aktywnie wesprzeć to spotkanie.

Właśnie czas adwentu jest okresem zbliżania się, dlatego też mieszkańcom obu miast daje się możliwość, by w ramach projektu mogli ze sobą spędzić kilka godzin razem.

Jarmark Bożonarodzeniowy ma się odbyć w dniach 16-17 grudnia 2017 roku na Placu Friedricha Wilke. W ramach wspólnego jarmarku świątecznego planowane są różne wydarzenia, w tym m.in. otwarcie jarmarku przez burmistrzów Gubina i Guben wraz z symoblicznym pokrojeniem strucli, a to wszystko przy udziale przechadzających się wśród publiczności postacii bajkowych (przebierańcami z Gubina). Ponadto przewidziano występ muzyczny polskiego artysty oraz występy niemieckich grup muzycznych, jak również polsko-niemiecki konkurs dla uczniów szkół z obu miast.