Ułatwienia dostępu

Logo Förderhinweise

Młodzież kreatywnie!

Małe projekty 2019

01.03.2019 – 15.10.2019
10.836,30 €
9.210,86 €

Gubin i Guben to miasta przygraniczne, które od wielu już lat pielęgnują dobrosąsiedzkie kontakty, intensyfikują współpracę oraz realizują liczne wspólne projekty. Nadal jednak istnieje zbyt mało możliwości spotkań dla mieszkańców obydwu miast, głównie zaś dla młodzieży z obu miast partnerskich. Dlatego też Euromiasto Gubin-Guben planuje zorganizować w dn. od 17. do 19. maja 2019 r. wspólny festyn miejski pn. "Wiosna nad Nysą". Działania projektowe zostaną przeprowadzone podczas tego festynu w centrum miasta, aby stworzyć przestrzeń do spotkań międzykulturowych oraz wzbogacić ofertę kulturalną Euromiasta Gubin-Guben.

W piątek, 17. maja 2019 r. we współpracy z Miastem Gubin zorganizowany zostanie program z różnego rodzaju akcjami skierowanymi do młodzieży z Polski i z Niemiec.

Młodzieżowa Rada Miasta Gubina i Gubeńska Rada Dzieci i Młodzieży organizują wspólnie z obydwoma urzędami miejskimi tradycyjny już polsko-niemiecki konkurs talentów, podczas którego niemieccy i polscy artyści prezentują swoje umiejętności.

W tym roku główna część konkursu talentów odbędzie się 17.05.2019 r. po stronie polskiej. Na scenie głównej w Guben odbędzie się próba generalna - młodzi artyści z Gubina i Guben będą mogli podczas niej, bezpośrednio przed samym konkursem, przećwiczyć jeszcze swój występ przed polsko-niemiecką publicznością. Natomiast w niedzielę, 19.05.2019 r. zwycięzcy tego polsko-niemieckiego konkursu zaprezentują się jeszcze na gubeńskiej scenie.

Atrakcją wieczoru będzie program dla młodzieży w wykonaniu znanego artysty-amatora (rapera) z Guben. Na zakończenie dla młodej polsko-niemieckiej publiczności zorganizowana zostanie jeszcze dyskoteka z DJ-em.

Na krótko przed ww. występami muzycznymi burmistrzowie obydwu miast mają powitać ze sceny uczestników oraz odwiedzających z Polski i z Niemiec a także przedstawić kilka wspólnych punktów programowych i zamierzeń.

W międzyczasie przewiduje się także występy różnych polskich i niemieckich, względnie polsko-niemieckich grup artystycznych i/lub sportowych, prezentujących swoje umiejętności na głównej scenie.

Cały polsko-niemiecki program ma być moderowany bezpośrednio na scenie głównej przez moderatora oraz będzie tłumaczony na język polski przez pośrednika językowego.