Ułatwienia dostępu

Logo Förderhinweise

Dzieci Europy

Małe projekty 2019

25.02.2019 – 15.11.2019
17.640,00 €
14.994,00 €

Gubin i Guben to miasta przygraniczne, które od wielu już lat pielęgnują dobrosąsiedzkie kontakty, intensyfikują współpracę oraz realizują liczne wspólne projekty. Nadal jednak istnieje zbyt mało możliwości spotkań dla mieszkańców obydwu miast, a głównie rodzin z obu miast partnerskich. Dlatego też Euromiasto Gubin-Guben planuje zorganizować w dn. od 17. do 19. maja 2019 r. wspólny festyn miejski pn. "Wiosna nad Nysą". Działania projektowe zostaną przeprowadzone podczas tego festynu w centrum miasta, aby stworzyć przestrzeń do spotkań międzykulturowych oraz wzbogacić ofertę kulturalną Euromiasta Gubin-Guben.

W niedzielę, 19. maja 2019 r. zorganizowany zostanie obszerny program dla dzieci, wraz z różnego rodzaju akcjami skierowanymi do polskich i niemieckich rodzin z dziećmi, jak np. malowanie dzieciom twarzy, ścianki do wspinaczki, dmuchane zamki czy ślizgawki oraz wiele innych atrakcji jak np. samochody elektryczne dla dzieci.

Poza tym, na całą polsko-niemiecką publiczność czekać będzie także interaktywny pokaz dla dzieci oraz muzyka dla całej rodziny. Również w tym roku m.in. polscy i niemieccy uczniowie szkoły muzycznej chcą zachwycić publiczność swoim bogatym muzycznym programem scenicznym.

Młodzieżowa Rada Miasta Gubina i Gubeńska Rada Dzieci i Młodzieży organizują wspólnie z obydwoma urzędami miejskimi tradycyjny już polsko-niemiecki konkurs talentów, podczas którego niemieccy i polscy artyści-amatorzy prezentują swoje umiejętności. W tym roku główna część konkursu talentów odbędzie się 17.05.2019 r. po stronie polskiej. W Guben natomiast zaprezentują się w niedzielę, 19.05.2019 r. zwycięzcy tego polsko-niemieckiego konkursu.

Za zakończenie wieczoru przewidziano wspólne pożegnanie na scenie głównej wraz z burmistrzami obydwu miast, Gubina i Guben.