Ułatwienia dostępu

Logo Förderhinweise

Śladami „Bauhausu” w Gubinie i Guben

Małe projekty 2019

25.03.2019 – 31.08.2019
17.613,60 €
14.971,56 €

Dziedzictwo kulturowe miast Gubina i Guben jest wprawdzie ogólnie znane w całym regionie, ale nie wszyscy są świadomi tego, że w Euromieście Gubin-Guben zlokalizowane jest ważne dziedzictwo budownictwa modernistycznego. Guben i Gubin są miastami partnerskimi od lat pielegnującymi swoje wzajemne, sąsiedzkie stosunki. Jednak istnieje nadal zbyt mało wspólnych inicjatyw w dziedzinie dziedzictwa kulturowego obydwu miast. Poprzez ten projekt projekt chcemy przybliżyć tematykę modernizmu niemieckiego (Bauhaus) oraz Willi Wolfa niemieckim i polskim mieszkańcom Euroregionu oraz zakorzenić ją mocniej w ich świadomości.

Ponieważ na rok 2019 przypada jubileusz 100-lecia "Bauhausu", miasta Gubin i Guben chcą zwrócić uwagę na wspólne dziedzictwo kulturowe/ architektoniczne Euromiasta - budownictwo modernistyczne po obu stronach Nysy.

Willa Wolfa jest istotnym przykładem architektury "Bauhausu", dziełem słynnego twórcy epoki modernizmu, niemiecko-amerykańskiego architekta Miesa van der Rohe. Wzniesiona w stylu "Bauhaus" willa do dziś dnia uchodzi za prekursora modernizmu i "kamień milowy" w historii architektury. Lecz w Euromieście Gubin-Guben istnieje więcej znaczących przykładów architektury modernizmu, takich jak np. budynki projektu Williego Ludewiga oraz zabudowa przy ul. Karl-Marx-Straße w Guben czy też budynek straży pożarnej i dawny budynek banku "Sparkasse" w Gubinie.

W dn. 11.05.2019 r. w Guben po raz pierwszy zostanie zaprezentowana wystawa dotycząca architektury "Bauhausu" ogólnie a także w kontekście dzisiejszego planowania przestrzennego. Wystawa ta ma zostać podzielona na dwa bloki tematyczne: z jednej strony ma zostać zaprezentowane tło historyczne "Bauhausu" oraz najróżniejsze przedmioty i zdjęcia/ilustracje związane z Willą Wolfa oraz z epoką modernizmu. Z drugiej strony planuje się stworzenie powiązania, przy pomocy wystawy fotograficznej, z tzn. budynkami Williego Ludewiga, flagowym przykładem okresu i architektury "Bauhausu". Po wernisażu wystawy mieszkańcy Euromiasta i odwiedzający spoza niego mają udać się na krótką przejażdżkę minibusami po spuściźnie "Bauhausu" w Gubinie i w Guben, zwiedzić ww. obiekty oraz w miejscu lokalizacji dawnej Wilii Wolfa, przy pomocy specjalistycznych referatów, wyrobić sobie wyobrażenie na temat tego światowej sławy dziedzictwa kulturowego epoki modernizmu.

W miesiącach letnich planuje się zorganizowanie w ramach projektu, dla mieszkańców i odwiedzających z Polski i z Niemiec, również innych, szczególnych wydarzeń kulturalnych, z wykładami referentów/specjalistów w danej dziedzinie oraz ewent. innymi atrakcjami związanymi z tematyką 100-lecia "Bauhausu".

Dwujęzyczność i zrozumienie pomiędzy niemieckimi i polskimi uczestnikami projektu oraz zaproszonymi gośćmi zapewnione zostanie przy pomocy tłumacza, względnie pośredników językowych, zarówno podczas wernisażu i wycieczek objazdowych w dniu głównej imprezy, jak również podczas poszczególnych specjalnych wydarzeń kulturalnych.