Ułatwienia dostępu

Logo Förderhinweise

Przyjęcie Noworoczne Miast Gubina i Guben 2019

Małe projekty 2019

20.11.2019 – 31.05.2020
13.240,95 €
11.254,81 €

Dziedzictwo kulturowe miast Gubina i Guben jest wprawdzie ogólnie znane w całym regionie, ale nie wszyscy są świadomi tego, że w Euromieście Gubin-Guben zlokalizowane jest ważne dziedzictwo budownictwa modernistycznego. Guben i Gubin są miastami partnerskimi od lat pielegnującymi swoje wzajemne, sąsiedzkie stosunki. Jednak istnieje nadal zbyt mało wspólnych inicjatyw w dziedzinie dziedzictwa kulturowego obydwu miast. Poprzez ten projekt projekt chcemy przybliżyć tematykę modernizmu niemieckiego (Bauhaus) oraz Willi Wolfa niemieckim i polskim mieszkańcom Euroregionu oraz zakorzenić ją mocniej w ich świadomości.

Ponieważ w roku 2019 przypada jubileusz 100-lecia "Bauhausu", miasta Gubin i Guben chcą zwrócić uwagę na wspólne dziedzictwo kulturowe/ architektoniczne Euromiasta, Willę Wolfa. Willa Wolfa jest istotnym przykładem architektury "Bauhausu", dziełem słynnego twórcy epoki modernizmu, niemiecko-amerykańskiego architekta Miesa van der Rohe. Wzniesiona w stylu "Bauhaus" willa do dziś dnia uchodzi za prekursora modernizmu i "kamień milowy" w historii architektury.

Jako szczególny gość, mający wygłosić uroczyste przemówienie, ma zostać zaproszony na Przyjęcie Noworoczne ważny urbanista, który od lat angażuje się na rzecz odbudowy Willi Wolfa. Motywy "Bauhausu", a w szczególności Wilii Wolfa, mają również zostać zaprezentowane w formie drobnej wystawy.

Na Spotkanie Noworoczne zostaną zaproszeni goście z kręgu polityki, przedstawiciele gospodarki lokalnej obydwu miast oraz znaczący reprezentanci samorządów lokalnych i regionalnych. Polscy i niemieccy artyści zapewnią oprawę muzyczną spotkania.

Na początku goście zostaną przywitani przez burmistrzów miast Gubina i Guben oraz przewodniczących obydwu rad miejskich - mową powitalną i symbolicznym wystrzałem z armaty. Po przemówieniach gości z Polski i z Niemiec oraz występach artystycznych, na zakończenie spotkania zaplanowano dla wszystkich uczestników także niewielki poczęstunek.

W międzyczasie przewidziano również dwujęzyczny występ znanego komika. Cała impreza ma być także moderowana w języku polskim i niemieckim.

Na Spotkanie Noworoczne zostanie, tradycyjnie już, zaproszona również niewielka delegacja z Laatzen - wspólnego miasta partnerskiego Gubina i Guben. Przyjęcie Noworoczne odbędzie się 25.01.2019 r. jako wspólne przedsięwzięcie obydwu miast, Gubina i Guben, w "Starej Farbiarni" Miasta Guben.