Ułatwienia dostępu

Logo Förderhinweise

150 lat sportów rowerowych w Gubinie i Guben

Małe projekty 2019

27.02.2019 – 15.09.2019
17.000,00 €
14.450,00 €

Miasta Gubin i Guben mają w tym roku szczególną okazję do wspólnego świetowania: 1869 - 2019 to już 150 lat, odkąd zaczęto tu uprawiać sporty rowerowe. Ponieważ sporty rowerowe mają w Euromieście już długą tradycję oraz wielu zwolenników, Miasta Guben i Gubin zdecydowały się zorganizować wspólnie imprezę, mającą na celu odpowiednie podkreślenie roli tego wydarzenia.

W sobotę, 18 maja 2019 r. mają zostać wspólnie przeprowadzone liczne akcje i atrakcje związane z tematyką rowerową: m.in. planowana jest wystawa z różnego rodzaju tablicami wystawowymi, historycznymi rowerami oraz materiałami związanymi z tzw. Wyścigiem Pokoju, która ma się odbyć równolegle do targu części rowerowych i "rupieci". Do udziału w wystawie zaproszeni zostaną również uczestnicy z Polski. Dla dzieci z Niemiec i Polski przygotowany zostanie tor przeszkód, do pokonania na własnych lub historycznych rowerach. Również dorośli mieszkańcy wszystkich narodowości będą mieli okazję zmierzyć swoje siły w jeździe na bicyklach i rowerach biegowych.

Burmistrzowie Gubina i Guben ogłoszą konkurs, mający na celu zachęcenie miłośników sportów rowerowych i wszystkich zainteresowanych sportem mieszkańców do udziału w korowodzie - zakład wygrywa to miasto, które zgromadzi więcej uczestników na linii startowej. W korowodzie ulicami Guben i Gubina mają wziąć udział obydwaj burmistrzowie razem z polskimi i niemieckimi mieszkańcami Euromiasta. Wyróżnieni zostaną uczestnicy, którzy szczególnie pięknie udekorują swój rower lub też przebiorą się w nader gustowny kostium. Na scenie zostaną także uhonorowani zwycięzcy polsko-niemieckiego konkursu na najlepsze przebranie: dama i kawaler sportów rowerowych.

Planuje się również zorganizowanie dwóch rodzajów polsko-niemieckich zawodów: wyścigów kolarskich w Gubinie i wyścigów bicykli w Guben. Zwycięzcy obydwu konkurencji mają otrzymać nagrody.

Dodatkowo po stronie gubeńskiej ma zostać zorganizowana prezentacja jazdy na bicyklu i na rowerze biegowym. Planuje się także przeprowadzenie wywiadu ze zwycięzcą Wyścigu Pokoju.

Ponadto, polscy i niemieccy artyści mają zadbać o oprawę muzyczną imprezy.

Wieczorem dla transgranicznej grupy uczestników projektu ma zostać zorganizowana uroczysta kolacja w celu wymiany doświadczeń i lepszej integracji, służąca również umocnieniu przyjacielskich stosunków.

Oficjalny program będzie moderowany przy pomocy tłumacza w języku polskim i niemieckim. W trakcie całej imprezy pośrednicy językowi będą dbać o wzajemne zrozumienie i integrację uczestników.