Ułatwienia dostępu

Logo Förderhinweise

Rezerwat przyrody Gubińskie Mokradła, dawne lotnisko i poligon w Gubinie

Atrakcje turystyczne

Rezerwat przyrody Gubińskie Mokradła, dawne lotnisko i poligon w Gubinie

Opis obiektu

Obszar dawnego niemieckiego lotniska, a po 1945 do końca lat 80. XX wieku plac ćwiczeń Wojska Polskiego stanowi kompleks chronionych terenów podmokłych leżący w niewielkim obniżeniu terenu, w dolinie cieku Budoradzanki. Na północno-wschodniej stronie dawnego lotniska znajduje się założony w 2011 roku Rezerwat Przyrody Gubińskie Mokradła o powierzchni około 10 hektarów, chroniący populacje 116 gatunków ptaków wodnych i błotnych, z których ponad 100 ma na nim swoje siedliska. Prawie 50 z nich to gatunki zagrożone lub rzadkie; 20 to gatunki chronione w Unii Europejskiej, wymienione w załączniku nr 1 do Dyrektywy Ptasiej UE.

Ptaki można obserwować lornetką przy jednym z dziewięciu wjazdów na teren rezerwatu. Na sam jego obszar, ze względów środowiskowych, wstęp jest zabroniony. Do wyjątkowo ciekawych gatunków należą: batalion, bąk, bielik, błotniak stawowy, bocian biały i czarny, brzęczka, czapla biała, derkacz, kropiatka, zielonka, dzięcioł czarny, gąsiorek, jarzębatka, kania czarna, kania rdzawa, klaskawka, łabędź krzykliwy, rybitwa czarna, lerka, łabędź krzykliwy, rożeniec,  świerszczak, świergotek łąkowy, zimorodek i  żuraw.

Więcej informacji o samym rezerwacie można znaleźć na stronie: http://mokradła.pl/.

Historia obiektu

Geneza powstania lotniska w Guben sięga początku XX wieku, gdy popularyzacja lotnictwa oraz fascynacja z nim związana docierała do coraz to większej ilość ludzi. W Guben już od 1912 roku odbyły się pokazy lotnictwa, inspirując wielu mieszkańców do odkrycia tej szybko rozwijającej się gałęzi technologicznej na własną rękę. W ten sposób w latach 1927-1929 zbudowano lotnisko, pełniące nie tylko funkcje komunikacyjne, z regularnymi lotami do Drezna, Norymbergii i Szczecina, ale też pocztowe (szlak pocztowy Cottbus/Frankfurt nad Odrą) oraz rekreacyjno-sportowe. W roku 1935 ze względu na wprowadzenie powszechnego obowiązku obronny oraz strategiczną bliskość do ówczesnej Polskiej granicy (około 100 km), rozpoczęto restrukturyzację lotniska, zmieniając jego funkcję na niemal w pełni wojskową i poszerzając go o szkołę pilotów oraz doprowadzając do niego komunikację miejską.

Po przegranej wojnie niemieccy żołnieże uciekli z miasta i koszar, ustępując miejsca Wojsku Polskiemu. Na terenie lotniska utworzono plac ćwiczeń, na którym żołnierze gubińskiego garnizonu od 1945 roku do końca lat 80. XX wieku szkoliły się z działań i technik taktycznych.

W 2002 plac ćwiczeń wraz z obszarem obecnego (w tamtym czasie nieistniejącego jeszcze) rezerwatu został przejęty przez Agencję Mienia Wojskowego, która w 2005 roku sprzedała go obecnemu właścicielowi z Wielkopolski.

W 2011 roku na północno-wschodnim terenie lotniska został utworzony został Rezerwat Przyrody »Gubińskie Mokradła«.

Adres

Północna część ul. Generała Sikorskiego, 66-635 Gubin, Polska

Geolokalizacja
51.987077,14.726046
Rok powstania lub/i ewentualnych zmian

1927-1929

1945-1990: poligon Wojska Polskiego

Dd 2002: teren prywatny

Od 2011: rezerwat przyrody utworzony na terenie prywatnym

Stan obiektu
Rezerwat przyrody: bardzo dobry, Lotnisko i poligon: nie istnieją
Stan techniczny

Rezerwat przyrody: 10 hektarów

Całość: około 20 hektarów

Informacje praktyczne

Teren prywatny. Możliwość zaparkowania przy jednym z dalszych wjazdów i obserwacji z zewnątrz.